Jednostka Wojskowa / Koszary
Jednostka Wojskowa / Koszary

Pierwsze oddziały wojskowe, które stacjonowały w Nowej Jerozolimie odnotowane są już w 1695 roku (pułk janczarów), od 1819 roku na terenie dzisiejszego DPS stacjonowały wojska carskie. W początku XX wieku rozpoczęto budowę dwóch budynków pod jednostkę wojskową, które przetrwały do dziś, a jako pierwszy od 1916 roku stacjonował tu pułk Legionów Polskich. Kontynuując tradycje legionowe w 1922 roku stworzono Ośrodek Szkolenia Koni dla wojska a następnie Centralną Szkołę Straży Celnej (Granicznej). Przed wybuchem II wojny światowej w Górze Kalwarii stacjonował pułk artylerii najcięższej a po wojnie pułki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które zajmowały się zwalczaniem Żołnierzy Niezłomnych. Od lat sześćdziesiątych działała Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Wewnętrznej, następnie Jednostki Nadwiślańskie i BOR by w 2001 roku zakończyć działalność w Górze Kalwarii. Obecnie do tradycji wojskowych miasta nawiązują pozostałości militariów na terenie dawnej jednostki oraz wystrój utworzonego niedawno w tym miejscu Hotelu Koszary