Jatki miejskie / Arkady
Jatki miejskie, źrodło: archiwum Ośrodka Kultury
Jatki miejskie / Arkady

Jatki są budowlą przylegającą do arkad ratusza, którego budowa była zakończona w 1834 roku. Dwa lata później rozpoczęto budowę jatek, które według twórcy projektu, Bonifacego Witkowskiego, miały stanowić wraz z ratuszem jednolitą bryłę. W arkadach ratusza umieszczono przejściowo stajnie, zaś jatki służyły jako sklepy mięsne prowadzone przez żydowskich właścicieli.