Szermierz/Polsport
Szermierz/Polsport

Powstaje fabryka pana Kulmatyckiego (Szermierz, późniejszy Polsport).