Pijarzy – ślub nauczania
Pijarzy – ślub nauczania

Pojawienie się pijarów i początek ich szkoły.

Wierzbowski, dbając o edukację młodych, zbudował kolegium z 29 salami sypialnymi, czterema salami wykładowymi i jasną, nowoczesną kaplicą. Dziś znajduje się tam Dom Pomocy Społecznej.