„Nie potępiaj grzeszników…”
„Nie potępiaj grzeszników…”

Powstaje dom zakonny Marianów, założony przez ojca Stanisława Papczyńskiego

Marianie są ostatnim zakonem osadzonym w Nowej Jerozolimie, ale za to przetrwali w mieście do dziś. Ich założycielem jest Ojciec Stanisław Papczyński, początkowo kształcący się w kolegium pijarskim, by w końcu założyć własny zakon z siedzibą w Nowej Jerozolimie.