I znów miasto
I znów miasto

Ponowne nadanie praw miejskich Górze Kalwarii.