5. Bateria Artylerii Pieszej Lejbgwardii Cesarskiej
5. Bateria Artylerii Pieszej Lejbgwardii Cesarskiej

1819–1830 – stacjonowanie 5 Baterii Artylerii Pieszej Lejbgwardii Cesarskiej