”Ja Bogufał… zatwierdziłem kościołowi w Górze…”
”Ja Bogufał… zatwierdziłem kościołowi w Górze…”

Pierwsza informacja o istnieniu wsi Góra w dokumentach biskupa poznańskiego Bogufała II.

Mała wieś Góra, położona na styku dawnych szlaków w centralnym punkcie Polski, w okolicach tętniącego życiem Czerska po raz pierwszy pojawia się w dokumencie biskupa poznańskiego Bogufała w 1252 roku. Z dokumentu dowiadujemy się, że parafia w Górze istniała już od dawna i obejmowała tereny w promieniu około 20 kilometrów po obu brzegach Wisły, obejmując między innymi Mniszew i Warszewice. W kolejnych latach parafia stała się znacznym ośrodkiem duszpasterskim, wspierając administracyjne i gospodarcze centrum w Czersku, o czym świadczą hojnie nadawane odpusty i przywileje.