1. Pułk Artylerii Najcięższej
1. Pułk Artylerii Najcięższej

1. Pułk Artylerii Najcięższej stacjonował na terenie Góry Kalwarii w latach 1934-1939