Synagoga miejska
Synagoga miejska

Żydzi osiedlali się w Górze Kalwarii od początku XIX wieku. Początkowo nie posiadali miejsca modlitwy, na potrzeby religijne wynajmowano pomieszczenia w mieście. Pierwsza, drewniana synagoga spłonęła a na jej miejsce na początku XX wieku wybudowano murowaną świątynię. Obecnie w budynku znajdują się obiekty handlowe i usługowe.