Port rzeczny
źródło: archiwum Marty Markiewicz-Piotrowskiej
Port rzeczny