Młyn
Młyn, 2001, autor zdjecia: Tadeusz Sas
Młyn

Młyn Państwa Józefa i Józefy Proszewskich od 1932 roku był dzierżawiony od nieznanej z nazwiska osoby z Warszawy. Stopniowo rozbudowany (o część wyższą) został odkupiony około roku 1944. W kolejnym roku młyn został zdewastowany przez Niemców. W czasach Polski Ludowej w 1951 roku młyn został oddany pod przymusowy zarząd państwowy. Rodzina została pozbawiona środków do życia a młyn definitywnie stał się własnością państwową. Dopiero w końcu XX wieku rodzina Adamowiczów, spadkobierców Państwa Proszewskich odzyskała prawa do budynku, który został sprzedany i zamieniony w obiekt biurowo-handlowy.