ludzie i ich historie
Adam Marchocki

Adam Marchocki – rodowity mieszkaniec Góry Kalwarii. Z zawodu lekarz pediatra, z pasji historyk.

Jego powiązanie z miastem zaczyna się w 1906 roku, kiedy to dziadek – Szymon Adamiec przyjechał do Góry, by objąć posadę kierownika szkoły.

Pasję do zbierania lokalnych pamiątek odziedziczył po swoim ojcu – Edwardzie Marchockim, zasłużonym nauczycielu z Góry Kalwarii, który jest autorem wielotomowej kroniki Góry Kalwarii. Obecnie p. Adam zajmuje się porządkowaniem spuścizny ojca.

Wywiad przeprowadzony w ramach projektu „Ocalić wspomnienia od zapomnienia”.

poznaj ludzkie historie