Cmentarz żydowski
Cmentarz żydowski

Cmentarz ten powstał w początku XIX wieku, z chwilą przybycia do Góry Kalwarii znacznej liczby osadników żydowskich. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się ohel – miejsce pochówku dwóch cadyków: Icchaka Meira Rothenberga Altera, zmarłego w dniu 10 marca 1866 oraz jego wnuka Jehudy Arie Lejba syna Abrahama Mordechaja, zmarłego w dniu 11 stycznia 1905 r. Obecnie na terenie kirkutu znajduje się około 140 nagrobków. Na terenie cmentarza umieszczono także bramę pochodzącą z terenu należącego do cadyka w centrum Góry Kalwarii, zniszczoną podczas okupacji niemieckiej w trakcie egzekucji. Do dziś widoczne są na niej ślady kul.