Aktualności

Warning: Undefined variable $i in /home/server624957/ftp/migracja/gorawspomnien.pl/wp-content/themes/default - new 2/category.php on line 35
team
Dwór cadyka i dom modlitwy
Dwór cadyka powstał po 1859 roku, dom modlitwy wybudowano w 1903 roku z inicjatywy cadyka Abrahama Mordechaja Altera.
Czytaj więcej
team
Cmentarz żydowski
Cmentarz ten powstał w początku XIX wieku, z chwilą przybycia do Góry Kalwarii znacznej liczby osadników żydowskich.
Czytaj więcej
team
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Górze Kalwarii pochodzi z XIX wieku, kiedy to na terenie miasta osiedlali się wyznawcy kościoła luterańskiego.
Czytaj więcej
team
Cmentarz rzymskokatolicki
Cmentarz ten powstał około 1812 roku na miejscu dawnego kościoła parafialnego.
Czytaj więcej
team
Młyn
Sklep "Młyn"- wcześniej młyn na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Czytaj więcej
team
Sanktuarium św. o. Stanisława Papczyńskiego (Wieczernik)
Kościół wzniesiony został w 1674 roku z fundacji biskupa Stefana Wierzbowskiego. Umieścił on tu marianów, razem z założycielem, ojcem Stanisławem Papczyńskim.
Czytaj więcej
team
Kaplica Świętego Antoniego z Padwy
Kaplicę Świętego Antoniego wybudowano, podobnie jak kościół parafialny, w stylu barokowym, w II połowie XVIII wieku.
Czytaj więcej
team
Kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP
Przykład architektury barokowej. Wybudowany według projektu Jakuba Fontany, twórcy przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.
Czytaj więcej
team
Kościół na Górce / Kościół filialny Podwyższenia Krzyża
W czasach założyciela miasta, biskupa Wierzbowskiego, kościół ten nazywano Kaplicą lub Ratuszem Piłata.
Czytaj więcej
team
Ratusz
Ratusz miejski wzniesiono w latach 1829-1834 według projektu Bonifacego Witkowskiego, z poprawkami Henryka Marconiego.
Czytaj więcej
team
Jatki miejskie / Arkady
Przylegający do ratusza w Górze Kalwarii parterowy budynek z podcieniem i kolumnami.
Czytaj więcej
team
Jednostka Wojskowa / Koszary
Pierwsze oddziały wojskowe, które stacjonowały w Nowej Jerozolimie odnotowane są już w 1695 roku (pułk janczarów)
Czytaj więcej
team
Dzwonnica
Dzwonnica w Górze Kalwarii, obecnie nieistniejąca, mieściła się w pobliżu Kościoła Podwyższenia Krzyża.
Czytaj więcej
team
Dawne kolegium pijarów (obecnie DPS)
Część zespołu budynków obecnego Domu Pomocy Społecznej to dawne, zabytkowe kolegium pijarów, założone przez biskupa Wierzbowskiego.
Czytaj więcej
team
Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku
Zamek w Czersku jest prawdziwą perłą Mazowsza. Ślady bytności ludzkiej na tym terenie sięgają co najmniej I wieku p.n.e. 
Czytaj więcej
team
Kino Uciecha
W Górze Kalwarii w 1902 roku powstała ochotnicza straż pożarna. Od 1931 roku strażacy przenoszą się do nowej siedziby przy Ks. Sajny 14, gdzie OSP ma swa siedzibę do dziś i współdzieli ją
Czytaj więcej
team
Wieża OSP
Wieża, będąca obecnie rzadko używanym obiektem na terenie OSP w Górze Kalwarii była zbudowana prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych, kiedy na czele Ochotniczej Straży Pożarnej stał Pan
Czytaj więcej
team
Synagoga miejska
Pierwsza, drewniana synagoga spłonęła a na jej miejsce na początku XX wieku wybudowano murowaną świątynię.
Czytaj więcej
team
Przychodnia/Urząd miasta
Czytaj więcej
Czytaj więcej
team
Dom Żołnierza
W II połowie XIX wieku na terenie jednostki zbudowano cerkiew prawosławną, którą po wojnie przebudowano na Dom Żołnierza a obecnie pełni funkcję Ośrodka Kultury.
Czytaj więcej
team
Dawny Sąd Pokoju / Pałac Biskupi
Pałac Biskupi został przebudowany w stylu klasycystycznym według projektu wybitnego architekta Jakuba Fontany w drugiej połowie XVIII stulecia.
Czytaj więcej
team
Szkoła Podstawowa nr 1 / Liceum Ogólnokształcące
Zajęcia po wojnie odbywały się w nieistniejącym dziś budynku kościoła ewangelickiego, później przeniesione zostały do dawnej siedziby cadyka. Nowy budynek powstał w 1964 roku.
Czytaj więcej
team
Źródełko św. Antoniego
Czytaj więcej
Czytaj więcej
team
Szkoła Podstawowa nr 2
Publiczna Szkoła Powszechna powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Czytaj więcej