Dwór cadyka i dom modlitwy

Dwór cadyka

Żydzi pojawili się w Górze Kalwarii już około 1802 roku a gmina żydowska powstała w 1821 roku. Początkowo Żydzi zajmowali się handlem, usługami, jednak nowy rozdział rozpoczął się z chwilą przybycia chasydów z cadykiem jako religijnym przywódca na czele. Początkowo za siedzibę objął on jedną z kamienic w mieście, ale później wybudowano specjalny obiekt na potrzeby religijnego przywódcy. Budynek powstał po 1859 roku jako sporych rozmiarów, jednopiętrowa kamienica z zachowanymi do dziś balkonami.

Dom modlitwy Alterów

Dom modlitwy wybudowano w 1903 roku z inicjatywy cadyka Judy Arie Lejba Altera przy istniejącym tzw. Dworze cadyka. Budowla jest jednopiętrowa, posiada jednak wysokie poddasze, na którym zachował się unikalny piec do macy. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie modlitwy z kolumnami z żeliwa, widoczna jest także wnęka na aron ha-kodesz (czyli na zwoje Tory). Z czasów przedwojennych pozostały także ozdobne balustrady na schodach wiodących na poddasze. W czasie okupacji na placu przed budynkiem Niemcy mordowali ludność żydowską. Po II wojnie światowej dom modlitwy przekształcono na sklep zaś w domu cadyka odbywały się zajęcia lekcyjne liceum ogólnokształcącego a część pomieszczeń przekształcono w mieszkania.

Cmentarz ten powstał około 1812 roku na miejscu dawnego kościoła parafialnego. Wzgórze zwane Kalwarią na którym się znajduje nie jest naturalne, powstało podczas budowy miasta przez biskupa Wierzbowskiego według wzoru Jerozolimy. Część cmentarza zajmował dawniej cmentarz prawosławny, na którym chowano min. oficerów rosyjskich stacjonujących w Górze Kalwarii.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Górze Kalwarii pochodzi z XIX wieku, kiedy to na terenie miasta osiedlali się wyznawcy kościoła luterańskiego. Przypuszczalnie najstarszy nagrobek pochodzi z roku 1869, ale cmentarz jest obecnie zaniedbany i dzięki inicjatywie lokalnych miłośników historii co pewien czas jest porządkowany. Kolejny cmentarz ewangelicki znajduje się na terenie gminy w miejscowości Mikówiec w pobliżu Domu Muzyka Seniora i także pochodzi z XIX wieku.

Cmentarz ten powstał w początku XIX wieku, z chwilą przybycia do Góry Kalwarii znacznej liczby osadników żydowskich. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się ohel – miejsce pochówku dwóch cadyków: Icchaka Meira Rothenberga Altera, zmarłego w dniu 10 marca 1866 oraz jego wnuka Jehudy Arie Lejba syna Abrahama Mordechaja, zmarłego w dniu 11 stycznia 1905 r. Obecnie na terenie kirkutu znajduje się około 140 nagrobków. Na terenie cmentarza umieszczono także bramę pochodzącą z terenu należącego do cadyka w centrum Góry Kalwarii, zniszczoną podczas okupacji niemieckiej w trakcie egzekucji. Do dziś widoczne są na niej ślady kul.