Nadchodzą dominikanie
Nadchodzą dominikanie

Pojawienie się zakonu dominikanów

Początkowo Zakon Kaznodziejski miał otrzymać kościół budowany na Syjonie, gdzie także znajdował się tzw. Dom Maryi. Zabudowania, przeznaczone do zamieszkania przez około 30 zakonników szybko okazały się nieodpowiednie ze względu na odległość od głównej osi miasta, co utrudniało sprawowanie obowiązków religijnych. Dominikanie otrzymali nową siedzibę, po której obecnie trudno szukać śladów.