Miejscem dla wspólnego spotkania byłą sala Wieczernikiem zwana…
Miejscem dla wspólnego spotkania byłą sala Wieczernikiem zwana…

Budowa Wieczernika na Mariankach.

Wieczernik na Mariankach początkowo przeznaczony był dla sióstr dominikanek, jednak później przeniesiono je do klasztoru po dominikanach. Wieczernik był prosty, ubogi w formie i taki do dziś pozostał. Twierdzi się, że mógł on stanowić budowlę prowizoryczną, tymczasową.