Komora solna w Górze Kalwarii
Komora solna w Górze Kalwarii

Królewska komora solna istniała w Górze Kalwarii od II połowy XVII wieku aż do II połowy XIX wieku. Komory solne stanowiły swoistą sieć gospodarczą z rzeszą zatrudnionych w niej urzędników. W komorze solnej w naszym mieście urzędnikiem takim był np. Wojciech Dymowski. Pisarz zwany także nadzorcą był zazwyczaj szlachcicem a jego funkcja była zaszczytna i dochodowa. Komora solna mieściła się na styku obecnej ulicy Księdza Sajny i Świętego Antoniego, która jest jedną z najstarszych ulic w mieście.