Dom Żołnierza
Przebudowa Domu żołnierza na osrodek kultury, 2013, Autor zdjęcia: Tadeusz Sas
Dom Żołnierza

W II połowie XIX wieku na terenie jednostki zbudowano cerkiew prawosławną, którą po wojnie przebudowano na Dom Żołnierza a obecnie pełni funkcję Ośrodka Kultury.