ludzie i ich historie
Jan Lempkowski

Jeden z najbardziej znanych i szanowanych mieszkańców naszego miasta.

Podczas II wojny światowej działał w konspiracji (w Kadrze Bezpieczeństwa) oraz służył w 2. Armii Wojska Polskiego (uczestniczył w operacji berlińskiej, w czasie której został ranny). Absolwent fizyki, uczył jej w kalwaryjskim liceum ogólnokształcącym od 1957 do 1993 roku, a następnie, na emeryturze, przez dziewięć lat w naszym „gastronomiku”. Autor książek. Pisał o dziejach wspomnianego liceum, o historii wojsk stacjonujących w Górze Kalwarii, tworzył też wspomnienia wojenne.

Był, wiele lat, prezesem miejscowego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Należał do Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. W 2012 r. został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Góry Kalwarii.

Wywiad przeprowadzony w ramach projektu „Ocalić wspomnienia od zapomnienia”.

poznaj ludzkie historie